Karenslyst (løkke)

Karenslyst, løkke som lå innerst i Bestumkilen, og utgjorde brorparten av Smedbråten. Den ble utskilt fra Søndre Skøyen og omfattet den delen av Tyskestranden som lå vest for veien til Ladegaardsøen (Bygdøyveien). Karenslyst har sitt navn etter Karen Maschmann (1738–97), som var enke etter apoteker Johan Heinrich Maschmann (1719–85) ved «Elephantapoteket», og som kjøpte eiendommen 1790 samtidig som hun drev apoteket.

Traktør H. J. Lorange åpnet 1840 sitt forlystelsessted på løkken, som etter tidens smak fikk et eksklusivt preg. Befordringen gikk med dampbåten «Jonas Collett» eller med omnibusser. I 1850-årene ble Karenslyst kjøpt av Johan H. Andresen på Smedbråten og ble i familiens eie inntil kommunen kjøpte eiendommen i forbindelse med reguleringen rundt messehallenSjølyst. De siste husene ble revet i 1980-årene.

Båtopplagsplassen på østsiden av Hoffselva bærer fortsatt navnet Karenslyst, og veien gjennom bolig- og kontorbebyggelsen fra 2000-tallet heter Karenslyst allé.