Tyskestrandveien

Tyskestrandveien, Skøyen, bydel Ullern, fra Karenslyst allé til Drammensveien. Oppkalt 2005 etter det gamle navnet på området, Tyskestranden.