Kikkertpaviljongen

Kikkertpaviljongen, folkeobservatorium på Abelhaugen 1886–94, inneholdt en 7 m lang kikkert med 370 cm objektivdiameter, som kunne forstørre opp til 1100–1200 ganger. Den var konstruert av C. H. G. Olsen og var dengang Skandinavias største astronomiske kikkert. Kikkertpaviljongen ble 1894 flyttet til Nisseberget, men grunnen var for dårlig, og den måtte demonteres samme år. Selve bygningen stod på Nisseberget til 1909.

Kikkerten ble oppstilt i ny paviljong ved «Sportsstua» (Holmenkollen restaurant) 1911. Den er siden gått over i Norsk Teknisk Museums samlinger. Bygningen på Holmenkollen ble ominnredet til bolig. Under Den norske Industri- og Kunstudstilling på Tullinløkka 1883, stod en annen stjernekikkert av samme konstruktør oppstilt på Nisseberget.