Abelhaugen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Abelhaugen sett mot vest og Henrik Ibsens gate. - Foto: Helge Høifødt

Abelhaugen, den sørvestlige delen av Slottsparken med Abelmonumentet, Gustav Vigelands monument over matematikeren Niels Henrik Abel (1802–29), utført 1905 og reist på Abelhaugen i 1908; monumentet har gitt haugen navn. Abelhaugen utgjorde sammen med Nisseberget en sammenhengende bakke inntil veiskjæringen opp til Slottet kom i 1840-årene. 1885–94 hadde Chr. H. G. Olsen (1835–1921), kalt «Kikkert-Olsen», et folkeobservatorium her, senere ble kikkerten flyttet til Nisseberget, deretter til Holmenkollen ved Holmenkollen Restaurant. Abelhaugen ble sterkt beskåret på sørsiden i 1896, da Drammensveiens (nå Henrik Ibsens gate) løp ble endret.

Under den annen verdenskrig ble det utsprengt et offentlig tilfluktsrom under Abelhaugen 1944–45, men det var ikke innredet våren 1945. Det hadde plass til 600 personer. Inngangen var fra Ruseløkkveien og det var forbindelsestunnel til undergrunnsbanen. Anlegget ble etter krigen betydelig utvidet og modernisert.