Kværnerfossene

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Kværnerfossene, fosser i Alna, rett nedenfor Enebakkveiens krysning av elven. Vålen gård (Vålerenga) lå på midten av 1800-tallet fremdeles omgitt av store jorder på vestsiden av fallene. Svendengen teglverk og Kværner Brug med verkstedindustri kom på østsiden i henholdsvis 1840 og 1853. Den første kornmølla i Osloregionen, nevnt i skriftlige kilder, har nok ligget her (1290-årene).

Etter Biskop Eysteins jordebok (1396) hadde Vålen gård kvern til å male kornet sitt ved fossen. Navnet Kværner er nevnt første gang 1611. I 1947 ble elven overbygd ved Kværnerfossene for å gi plass til bedriftsutvidelser.

Etter at området ble utbygd med boliger på 2000-tallet, er igjen deler av vannspeilet frigjort. Det frilagte vannspeilet kalles fra 2007 «Kværnerdammen».