Kværnerparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Kværnerparken, Kværner, bydel Gamle Oslo, er en park i bratt stigning fra krysset Eirik Raudes vei / Enebakkveien i nedkant til Konows gate som øvre avgrensning. Kværnerparken er ca. tre dekar stor og ble anlagt i 1922 av Kværner Bruk med støtte fra Oslo Byes Vel. Parken ble i 1924 overdratt kommunen vederlagsfritt. I 1994 ble parken rustet opp med midler fra programmet Miljøbyen Gamle Oslo.