Langerud (strøk)

Langerud, boligområde sør for Abildsø i bydel Østensjø; navn etter Langerud-gårdene. Utbygd med rekkehus fra 1948, se Lille Langerud. Langerud sykehjem reist 1976.