Lille Langerud

Lille Langerud, bydel Østensjø, boligområde sør for Østensjøvannet, med 107 rekkehus fordelt på 15 rekker med 6–8 hus i hver rekke (ark. Kirsten Sinding-Larsen og Ewald Olsson), oppført for Lille Langerud Sambyggelag AS 1948. Størrelsen på husene varierer fra 2–5 rom per bolig, de største over to plan. Garasjene er lagt utenfor selve boligområdet. Husene har adresser til Langerudsvingen og Langerudhaugen.

Navnet er etter husmannsplassen Lille Langerud, som opprinnelig lå under Abildsø gård.