Lettvintveien

Lettvintveien, Grefsen, bydel Nordre Aker, fra Kjelsåsveien til Lindealléen. Navnsatt 1915.

Bygninger m.m.:

Der Kjelsåsveien og Lofthusveien begynner nå, lå tidligere (antagelig til 1900) en gård som het Åsenløkka, men som ble kalt «Lettvinten». Navnet skulle skrive seg fra ryktet om at mestertyven Ole Høiland en gang gjemte seg der uten at lensmannen kunne finne ham. «Lettvinten» var også navnet på det gamle Grefsen forlystelsessted med «Letvindtsalen».

43. Grefsen bedehus, oppført av Grefsen indremisjonsforening 1925 (ark. Reidar Johnsen); ble brukt som interimskirke til Grefsen kirke stod ferdig 1940. Nedlagt 2007 og solgt; ombygd til bolig.