Lillogata

Lillogata, Sandaker, bydel Sagene, fra Treschows gate langs østsiden av Akerselva til gangveiforbindelse med Kristoffer Aamots gate og Fernanda Nissens gate. Den ble oppkalt 1955 etter gården Lillo. Lillogata følger omtrent gateløpet til den tidligere Haldengata, som ble anlagt i 1890-årene, men aldri fullt opparbeidet, mens Lillogaden da var navnet på en ikke opparbeidet gate langs det som nå er gangveien sør for Lillo gård fra Sandakerveien til Akerselva.

Bygninger m.m.:

3 a–d. Elvesiden borettslag

5 a–s. Elvebredden, seks boligblokker oppført 2004–06 (ark. 4B Arkitekter); blokkene, som er lagt rundt en indre gård, har seks etasjer med inntrukket toppetasje og underetasje i fallende terreng. Leilighetene som vender ut mot Lillogata, har utsikt mot Akerselva og Bjølsen. Til sammen 289 leiligheter, boligsameie.