Lutvannskroken

Lutvannskroken, Trosterud, bydel Alna, fra Dr. Dedichens vei til Lutvannsveien, dels som gangvei. Navn 1972 etter Lutvann.