Mandalls gate

Gaten sett fra Teaterplassen. Foto: Helge Høifødt

Mandalls gate, Grønland, bydel Gamle Oslo, fra Grønlandsleiret til Schweigaards gate. Nåværende gateløp fra 2000-tallet; frem til 2006 gikk gaten i vinkel mot Tøyenbekken; dette er nå del av Rubina Ranas gate. Oppkalt 1866 etter brødrene og legatstifterne rådmann Hans Wilhelm Dop Mandall (1790–1854) og bakermester Jens Mandall (1789–1863). Fra Mandalls gate til Platous gate går gangveien Høvlerigangen.