Midgardsormen

Midgardsormen, et anlegg av avløpsledninger langs nedre del av Akerselva og i sentrum, ferdig i 2014.

Bakgrunnen for anlegget er at ved mye regn havnet store mengder kloakk i byens elver, og deretter i Oslofjorden, og skapte uakseptabel vannkvalitet i Bjørvika etter nedbør. Avløpssystemet, dels fra 1800-tallet, hadde for liten kapasitet til å håndtere store nedbørsmengder, som førte til at kloakk rant direkte ut i Akerselva. Det var ca. 270 overløp langs vassdragene, og mer enn halvparten av dem hadde uakseptable utslipp. Overvann fra sentrumsområdet og hovedveier rant direkte ut i elvene og fjorden. Overløpene var en årsak til at det Akerselva nedenfor Nydalsdammen var uegnet for bading. Midgardsormen ble bygget for å redusere akuttutslipp fra avløpsnettet med 90 prosent.

Anlegget består av ledninger med diameter 1 til 2,4 m, bygget i spuntede grøfter og ved mikrotunnelering, fra Cuba på Grünerløkka langs Akerselva ved Vaterland, videre til Dronning Eufemias gate og Jernbanetorget, med tilførsel også fra Hovinbekken, til Grev Wedels plass, deretter en 2,9 km lang fjelltunnel til Bekkelaget renseanlegg, der vannet må pumpes opp fra 18 m under havet til renseanlegget. I tørrværsituasjon skal alt vann som kommer i systemet behandles i Bekkelaget renseanlegg. Ved mye nedbør skal vannet gå i enklere behandling og ledes ut på 50 meters dyp i Bekkelagsbassenget.

Overløp blir heretter silt gjennom rister, og antall pumpestasjoner går fra åtte til én. Avløpssystemet blir dermed billigere, i tillegg til å være et viktig miljøtiltak.

Kunstverket «Midgardsormen» består av fem skulpturer plassert mellom Nybrua og Vaterlandsparken og er en hyllest til arbeidet med et av Norges største avløpsprosjekter. Skulpturene er utført av Marit Justine Haugen og ble avduket 2019.