Midtstuen (plass)

Midtstuen, husmannsplass med gnr. 33/3, tidligere plass under Holmen. Plassen lå sør for veidelet mellom Korketrekkeren og Bomveien rett vest for Midtstubakken. Den fikk skogsarbeiderbolig ca. 1870, ombygd til bolig for skogsfullmektigen i Frognerseterskogen 1953.