Bomveien

Bomveien, Vettakollen, privat skogsvei anlagt ca. 1870, fra Midtstuen til Tryvann, tidligere sperret med bom like øst for Frognerseterveien. Ved veiens begynnelse står Heftye-bautaen. Ved løypekrysset Heggehullet sør for Tryvann var det tidligere tre hoppbakker i Tryvannshøgdas østskråning ned mot Bomveien.