Heggehullet

Heggehullet, Nordmarka, løypekryss ved Bomveien sør for Tryvann. Her lå tidligere tre hoppbakker i Tryvannshøgdas østskråning ned mot Bomveien. Den første, «Villaen», ble anlagt omkring 1903 med stort trehopp, visstnok landets største, derav navnet. Bakken var kjent for å være vanskelig å hoppe i, allikevel ble det i flere år fra 1908 holdt uttagningsrenn til Holmenkollens yngste klasse her. Bakken ble forsøkt utbedret flere ganger i 1930-årene, men ble nedlagt som hoppbakke 1939.

De to andre Heggehullsbakkene ble anlagt 1904. Den midtre ble ingen suksess og nedlagt allerede 1911. Men den nordre, Lille Heggehullet, ble en populær bakke, som det ble hoppet i til et stykke ut i 1970-årene. Til sesongen 1945–46 fikk den stillas og ble samtidig ombygd til en moderne treningsbakke med kritisk punkt på 33,5 m. Før sesongen 1951–52 fikk den flomlys, og var mye brukt frem til ulykken i Bekkelagsbakkene 1960, da et stillas brøt sammen og mange guttehoppere ble skadd. Dette førte til at en rekke hoppstillas ble grundig kontrollert og revet, blant dem Heggehullets. Etter dette ble bakken brukt med naturlig tilløp, men bruken av den gikk tilbake, og etter hvert grodde den igjen.

Ved Heggehullet går hovedskiløypa mellom Tryvannstua og Frønsvollstråkka vest for Frønsvollen. Her kommer også løypa fra Frognerseteren ned og fortsetter videre mot Skjennungen. Holmenkollens 50 km-løype gikk her noen år mellom 2001 og 2011.