Moldegata

Moldegata, Bjølsen, bydel Sagene, fra Lisa Kristoffersens plass til Maridalsveien. Navn 1901 etter byen Molde.

Bygninger m.m.:

7 (tidligere nr. 1). Bjølsenhallen, bygningen var tidligere en del av Oslo Sporveiers bussgarasjeanlegg (adresse Moldegata 1). Første del av bussgarasjen ble oppført 1928 og tatt i bruk 1929 (ark. Carl Vorbeck). På grunn av den raske økningen i busstrafikken begynte man allerede samme år å utvide garasjen til dobbel størrelse. Ny utvidelse 1940, da den store buehallen mot Maridalsveien stod ferdig. Anlegget hadde en kapasitet på 120 busser. Innkjørselen var fra Bergensgata, der bussene kjørte inn, ble rengjort og smurt før de kjørte inn i selve den store hallen med jernbetonghvelv. Under hallen var det en kjelleretasje, brukt som garderober og garasje for privatbiler, samt vaskerom og spisesal for arbeiderne, møtesal og verksteder for malere og mekanikere.

Under krigen tok tyskernes transporttjeneste deler av anlegget i bruk som Kraftfahrzeug Bestellungsbezirk Moldegata 1. Men det ble også opprettet et verksted for jagerfly og lager for flydeler; dette var et av Luftwaffes største verksteder i Norge. I august 1944 var det 25 Messerschmitt jagerfly her. Natten til 14. august ble bussgarasjen utsatt for en meget vellykket sabotasjeaksjon utført av Oslogjengen, ledet av Gunnar Sønsteby og Max Manus. 150 kilo dynamitt ble detonert, noe som førte til en voldsom eksplosjon. Sprinkleranlegget ble ødelagt, og brannen som ble utløst, varte i to og et halvt døgn. Alle de 25 flyene, 150 byttemotorer og 6 trolleybusser ble ødelagt. Etter frigjøringen ble bussgarasjen overtatt av de allierte. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp ved inngangen til butikken og Bjølsenhallen til minne om sabotasjeaksjonen.

Eiendommen ble 1998 solgt til Studentsamskipnaden i Oslo. Anlegget ble 2001–03 utbygd til Bjølsen studentby. Hoveddelen av studentbyen består av 15 bygninger med varierende etasjetall og har adresse til Moldegata 3–5, 11–27 og 41–45 (ark. Telje-Torp-Aasen). I tillegg kommer Moldegata 29–39, den ombygde gamle verksteddelen av bussgarasjen i to etasjer. Studentbyen består også av tre boligblokker i Maridalsveien 207–11, oppført 2003–05 (ark. Petter Bogen) og med gårdsplass mot Akerselva.