Montebello terrasse

Montebello terrasse, Montebello, bydel Ullern, blindvei sørvestover fra Noreveien. Navn etter eiendommen Montebello vedtatt 1935.

Bygninger m.m.:

15. Akuttinstitusjonen Montebello, en funkisbygning i tre/to etasjer oppført som Ullern tuberkulosehjem/Akerslægenes tuberkulosehjem 1934, arkitekt Ole Øvergaard. I 1994 ble bygget ombygd til sykehjem, i 1998 til avrusningshjem, i 2014 innredet med leiligheter for vanskeligstilte, i 2016 var det planer om flyktningemottak for mindreårige, noe det ikke ble noe av. I 2019 ble bygget planlagt innredet til 10 demensboliger – Ullern helseheim.