Nøklevannsveien

Nøklevannsveien, Bøler, bydel Østensjø og Marka, skogsbilvei fra Bølerlia østover mot Nøklevann og plassen Sørli. Navnet vedtatt 1952.