Sørli (plass)

Sørli, husmannsplass med gnr. 165/2, ved Nøklevannsveien mellom Haraløkka og Nøklevann. Også kalt Lysop. Tidligere plass under Bråten, gnr. 165/1.

Det ble i 2020 etablert et besøkssenter på plassen, særlig til bruk for barnehagegrupper og skoleklasser. Senteret drives av Bymiljøetaten, som har ansatt bestyrer på stedet.