Nøkleveien

Nøkleveien, Bøler, bydel Østensjø, fra Bølerskogen til Nøklesvingen. Navn etter Nøklevann vedtatt 1958. Småhus- og lavblokkbebyggelse som tilhører OBOS-borettslagene Nøklevann og Hauktjern.