Norsk Farmasihistorisk Museum

Norsk Farmasihistorisk Museum, Bygdøy, ble stiftet 1963 da det overtok de farmasøytiske samlinger ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. Museet åpent i 1974 i GeneralitetsgårdenNorsk Folkemuseum. Museets formål er å bidra til studiet av farmasiens historie i Norge. Museet inneholder bl.a. det gamle offisinet fra Apoteket Hjorten.