Generalitetsgården

Generalitetsgården, Norsk Folkemuseum, hadde tidligere adresse Dronningens gate 15, på hjørnet av Dronningens gate og Prinsens gate, der Hovedpostkontoret senere ble anlagt.

Gården er en toetasjes murgård, oppført 1714 av kjøpmann Tøger Eriksen Grøn og senere eid av hans bror Peder Grøn. Etter hans død i 1737 ble gården kjøpt av kommanderende general Hans Jacob Arnoldt. Da Frederik 5 besøkte Christiania 1749, bodde han her. 1760 ble gården kjøpt av staten til embetsbolig for den kommanderende general og Generalitetskollegiet. I 1814 ble den avgitt til bruk for regjeringens kontorer, og Finansdepartementet flyttet inn. Etter denne tid ble den kalt Finansdepartementets gård.

Gården ble revet 1916 da Hovedpostkontoret skulle reises og gjenoppført på Norsk Folkemuseum 1928. Nå innredet for Norsk Farmasihistorisk Museum med apotekinteriør fra 1861, det gamle «Hjorten apotek».