Nydalen bedehus

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Nydalen bedehus, tidligere bedehus ved Sandakerveien. Det ble oppført i reisverk etter tegninger av kommuneingeniør Nils Bay og innviet første søndag i advent 1893. Oppført etter initiativ av pastor Th. Godal i Vestre Aker og finansiert ved innsamlede midler, bl.a. fra industribedriftene Nydalens Compagnie og Christiania Spigerverk. Tomten var en parsell av gården Lille O, og ble stilt til disposisjon av godseier Løvenskiold på «Tamburstujordet» ved Sandakerveien, omtrent der Sandakerveien 140 nå ligger. Bedehuset var eiet av Nydalen indremisjon.

I 1899 fikk Nydalen indremisjon tillatelse fra Vestre Aker sognestyre til å leie ut bedehuset til gudstjeneste, og etter ombygging ble det innviet som Nydalen kapell 1900, antakelig også etter tegninger av Bay og finansiert av Aker kommune. Nedlagt 1972.