Nydalen kapell

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Nydalen kirke foto 1905 Narve Skarpmoen/Oslo Museum

Nydalen kapell, tidligere kapell på «Tamburstujordet» ved Sandakerveien, omtrent der Sandakerveien 140 nå ligger. Innviet som kapell i Vestre Aker sogn av biskop Bang i 1900, nedlagt 1972. Kapellet var opprinnelig oppført som Nydalen bedehus i reisverk 1893 etter tegninger av kommuneingeniør Nils Bay, som antagelig også tegnet ombyggingen til kapell 1899. Det ble finansiert av Aker kommune og hadde 300 sitteplasser. I 1899 hadde Nydalen indremisjon fått tillatelse fra Vestre Aker sognestyre til å leie ut bedehuset til gudstjeneste. Et frittstående klokketårn ble oppført. Altertavle utført av Johannes B. Piene med fremstilling av «Jesus til bords med Emmaus-vandrerne», anskaffet 1931. Altertavlen ble overført til kirken på Dønna, Helgeland, etter at Nydalen kapell var nedlagt 1972.

Kapellet ble brukt til begravelser til 1905 da Grefsen kapell ble tatt i bruk, og til bryllup og dåp inntil 1940 da Grefsen kirke sto ferdig. Også konfirmasjonsforberedelsene foregikk her, mens selve konfirmasjonen fant sted i Vestre Aker kirke, også inntil 1940.