Olasrudveien

Olasrudveien, Mortensrud, bydel Søndre Nordstrand, fra Gamle Bygdevei østover til snuplass. Navn 1985 etter en gammel plass som lå rett nedenfor åsen der veien slutter.

Bygninger m.m.:

1–103 og 2–172. Eneboliger som tilhører Mortensrudgrenda Velforening, oppført i midten av 1980-årene. Til velforeningen hører også eneboliger med adresser til Gamle Bygdevei og Granebakken.