Gamle Bygdevei

Gamle Bygdevei, Mortensrud, bydel Søndre Nordstrand, fra Mortensrudveien nordover til Granebakken. Oppkalt 1985 etter en gammel, mer eller mindre forsvunnet vei mellom gårdene Leirskallen og Mortensrud.

Bygninger m.m.:

14–118. Tomannsboliger og eneboliger i kjede, OBOS-borettslaget Bygdeveien med i alt 53 leiligheter, fullført 2001–02 (ark. Jørn Eskeland AS).

120–166. 12 tomannsboliger, OBOS-borettslaget Rudskollen, fullført 2002 (samme ark.).

117–145 og 163–287. Eneboliger fra midten av 1980-årene som tilhører Mortensrudgrenda Velforening. Til velforeningen hører også eneboliger i Olasrudveien og Granebakken, slik at til sammen 289 eneboliger har innkjøring fra veien.