Granebakken

Granebakken, Mortensrud, bydel Søndre Nordstrand, sidevei øst- og sørover fra Gamle Bygdevei. Navn 1985 etter Grane, det første idrettslaget i distriktet; skianleggene ved Leirskallen ligger like i nærheten av veien.

Bygninger m.m.:

1–77 og 20–130. Eneboliger som tilhører Morensrudgrenda Velforening, oppført i midten av 1980-årene. Til velforeningen hører også eneboliger med adresser til Gamle Bygdevei og Olasrudveien.