Ormsund gård

Ormsund, gård med gnr. 198/1, Ormsundveien 29, Ormøya, lå under rektor ved Katedralskolen. Gården ble solgt i 1800. Hovedbygningen var opprinnelig en eldre tømmerstue som ble om- og påbygd i sveitserstil i 1870-årene. Gården er utparsellert.