Ormsundbakken

Ormsundbakken, Bekkelaget, bydel Nordstrand, fra Ormsundveien forbi Nedre Bekkelaget skole. Navn etter Ormsund gård, vedtatt 1955. Under påbyggingen av skolen 1996–99 ble veien innlemmet i skolegården.