Oslo Basketballklubb

Oslo Basketballklubb, Vahls gate 4, idrettslag opprettet 2009, var tidligere en del av Oslo Sportsklubb. Klubben har tilhold i området rundt Vahl flerbrukshall, også kjent som «Hangar'n», som klubben har driftsansvaret for.