Oslo Sportsklubb

Oslo Sportsklubb, Vahls gate 4, opprettet 1976 av innvandrere som dels skulle drive uorganisert idrett, dels idretter som den gang var fremmede i Norge, blant annet cricket og landhockey. Klubben har også drevet aerobic, basketball, fotball, shootball, breakdance, breakjazz, allidrett for barn, badminton, idrett for funksjonshemmede, trampoline og volleyball.

I årene rundt 2010 ble opprettet klubben allianseidrettslag for de ulike idrettene, den driver nå mest med landhockey. Basketavdelingen er skilt ut i Oslo Basketballklubb.

2001–10 drev Sportsklubben idrettshallen «Hangar’n», som nå er ombygd til Vahl flerbrukshall.