Oslo Janitsjar

Oslo Janitsjar, ungdomskorps stiftet i 1919 som Kristiania Ungdoms Musikkorps, byens eldste amatørjanitsjarkorps. Korpset som har sin opprinnelige geografiske tilknytning til Gamlebyen, Kampen, Vålerenga, Bryn og Høybråten, har nå ca. 70 medlemmer fra hele byen. Korpset har et variert repertoar, og har bl.a. hatt ABBA-konsert, gospelkonsert, «Hornmusikk i hundre» (gatespilling på Kampen) og samarbeidskonsert mellom korps og kor m.m. Korpsets uniformer er blå jakker og luer, hvite skjorter og slips og sorte bukser. Tidligere hadde korpset øvingslokaler i Gamlebyen og på Kampen, nå har det øvelseslokale i Ellingsrudåsen skole.

Historikk

Korpset har gjennom årene hatt flere navn, fra 1925 Oslo Ungdoms Musikkorps. Det ble nedlagt under krigen grunnet forsamlingsforbudet, men fortsatte øvelsene i årene etterpå, men medlemstallet forble lite; løsningen ble først et samarbeid med, så en sammenslåing i 1965 med Gamlebyen Ungdomsmusikkorps (stiftet i 1946). Navnet på det sammenslåtte korpset ble Oslo Janitsjarkorps. Korpsets emblem stammer fra Gamlebyen Ungdomsmusikkorps. I 1968 ble jenter tatt opp i korpset. Rekrutteringen økte noe, men var for de fleste korpsenes del vanskelig på denne tiden. Hovin Ungdomskorps, etablert i midten av 1970-årene, begynte f.eks. et samarbeid med Bryn Janitsjarkorps (stiftet 1975), og de to korpsene fusjonerte i 1984. I begynnelsen av 1990-årene søkte så Bryn Janitsjarkorps samarbeid med Oslo Janitsjarkorps, og i 1993 ble disse to korpsene slått sammen under navnet Oslo Janitsjarkorps. Korpset fikk Bryns uniformer.

1992–97 brukte korpset gamle Jarlen kino som øvelses- og konsertlokale, deretter leide det lokale i Kampens bydelshus, før det flyttet til Ellingsrud. I 2011 begynte korpset et samarbeid med Tempo Høybråten Janitsjar, et korps med historie tilbake til 1931, da korpset Tempo Janitsjar ble etablert. De to korpsene fusjonerte året etter, og navnet ble nå Oslo Janitsjar.