Oslo Kulsyrefabrik

Oslo Kulsyrefabrik A/S, kjemisk bedrift grunnlagt i 1898 som Christiania Kulsyrefabrik med fabrikk i Enebakkveien 64c (nå Arnljot Gellines vei 3). Her ble det produsert karbondioksid (kullsyre) i både flytende og fast form (tørris), dessuten essenser og kjemikalier til produksjon av mineralvann, samt rengjøringsmidler.

Bedriften etablerte i 1920 søsterselskapet Lux Brandslukning A/S (nå Lux Brannteknologi AS), som leverte brannslukningsapparater av eget patentert system for slokking av skipsbranner, industribranner m.m. Oslo Kulsyrefabrik ble senere overtatt av Yara og virksomheten nedlagt, fabrikkbygningen brukes nå bl.a. til boliger.