Arnljot Gellines vei

Arnljot Gellines vei, Kværner, bydel Gamle Oslo, fra Enebakkveien til Fagerlia, gangbro over jernbanen til Etterstad. Oppkalt 1914 etter Olav den helliges våpenbror Arnljot Gelline (Gjelline), som ble drept i slaget på Stiklestad 1030 og er kjent fra Bjørnsons dikt (1870).

Bygninger m.m.:

3. Fabrikkbygning i upusset tegl, oppført for Christiania Kulsyrefabrik (senere Oslo Kulsyrefabrikk) 1898–99 (ark. Halfdan Berle). Ingeniør og disponent Victor J. Mohn bodde med sin familie i den villalignende treetasjes delen av fabrikken. Fabrikken hadde lenge adresse Enebakkveien 64c. Etter at virksomheten her ble nedlagt, nå videreført av Yara, har bygningen vært brukt til forskjellige virksomheter, bl.a. salg av storkjøkkenutstyr og nå som boliger.

5a og 5b. To tietasjes blokker i USBL- borettslaget Eitilstad, oppført 2012. Her lå tidligere to tyskerbrakker flyttet hit fra Ekeberg i 1946 og brukt som boliger for ansatte ved Kværner samt et butikkbygg med dagligvareforretning med adresse nr. 9.

6–8. Et enetasjes rekkehus, oppført 1951 som læregutthjem for Kværner med fire små leiligheter og 18 hybler.

11–27. Tre fireetasjes OBOS-blokker, Lodalen borettslag med til sammen 72 leiligheter, fullført 1957 (ark. Nissen & Brynning). Borettslaget het opprinnelig Kværner borettslag. Kværner Brug gav gratis tomt, og bedriften hadde forkjøpsrett til boligene til 1976.

29–33. Tre høyblokker, Nygårdkollen boligsameie. Omtrent her lå tidligere plassen Nygård.

41, tidligere adresse 35. Her ligger bygningene til tidligere Nygaard fabrikker, et eldre fabrikkanlegg i tegl og en nyere femetasjes betongblokk, begge like ved Alnaelva. Her var det tidligere mølle, teglverk, sømfabrikk, valsemølle og trevarefabrikk. Fra 1931 var fabrikken eid av Nordiske Destillasjonsverker A/S, en kjemisk bedrift som hadde produksjonsanlegg i Lier, Bergen og Trondheim, hvor de destillerte kulltjære til kreosotolje, elektrodebek, veitjære, tresprøytevæsker m.m. Ved Nygaard fabrikker produserte de maling og lakk under merket Nodest. Virksomheten ble flyttet til Lier i 1975, og fra midten av 1990-årene holdt MC-klubben Bandidos til i den store maling- og lakkfabrikkbygningen. Bygningen ble fra 2018 ombygd til boliger. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp på veggen her til minne om tremelsmøllen til Nygaard fabrikker.