Oslo Voksenopplæring Helsfyr

Oslo Voksenopplæring Helsfyr, Svovelstikka 1–3, skole med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere hovedsakelig bosatt i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Skolen ble opprinnelig opprettet 1990 og het da Oslo Voksenopplæring Smedstua. Smedstua skole i Smiuvegen 255 ble oppført 1971 og nedlagt 1990. Smedstua voksenopplæring flyttet inn i lokalene 1990 og tilbød fra starten eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne og særskilt tilrettelagt opplæring. Skolen ble revet 2016 og flyttet da til Helsfyr, samtidig som skolen byttet navn.