Ospeskogveien

Ospeskogveien, Krokskogen, bydel Marka, veien fra Skansebakken som er forlengelsen av Sørkedalsveien til plassen Ospeskog nord for Slora. Veien fikk offisielt navn i 2014. Veien er stengt ved bom vest for gården Øvre Lyse.