Persbråtan

Persbråtan, Huseby, bydel Vestre Aker, sidevei i slyng nordover fra Sørkedalsveien. Oppkalt 1958 etter husmannsplassen Persbråten. Området som tidligere var en del av utmarka til Nordre Huseby gård, ble utbygd i 1952 med seks såkalte stjerneblokker på tre etasjer med i alt 152 leiligheter (ark. Bernt Heiberg og Ola Mørk Sandvik).