Persbråtan

Persbråtan, Huseby, bydel Vestre Aker, sidevei i slyng nordover fra Sørkedalsveien. Oppkalt 1958 etter husmannsplassen Persbråten. Området var tidligere en del av utmarka til Nordre Huseby gård det ble utbygd med blokker i 1950-årene.

Bebyggelse m.m.:

1A–F. Seks eneboliger fra 2021, arkitekt Morfeus arkitekter.

2–8 og 3–21. Seks såkalte stjerneblokker på tre etasjer med i alt 152 leiligheter, oppført 1952, arkitekter Bernt Heiberg og Ola Mørk Sandvik.