Persbråten (plass)

Persbråten, plass med gnr. 29/427, ved Gamle Hovsetervei 1, var tidligere husmannsplass under Nedre Smestad. Våningshuset er fra midten av 1700-tallet og opprinnelig antakelig bygd som stall, ombygd i siste halvdel av 1800-tallet. Det var opprinnelig bygd for to familier, med stue i hver ende og kjøkken i midten med innganger fra langsidene. Vest for plassen ligger Persbråten videregående skole.