Pinsli gård

Pinsli, gård med gnr. 23/2, Sørkedalen, ved Zinoberveien nord for Hadeland, bruk utskilt fra Hadeland, gnr. 23/1, etter 1903. Solgt fra Løvenskiold-Vækerø i 1950-årene.