Prams gate

Prams gate, tidligere navn på Hertzbergs gateFagerborg. Gaten som ble anlagt fra Suhms gate til Jacob Aalls gate under den første verdenskrig, var oppkalt etter Christian Henriksen Pram (1756–1821), dansk-norsk dikter og nasjonaløkonom. Han var en ivrig norsk patriot og skrev bl.a. det allegoriske heltediktet «Stærkodder» (1785). Samme år skrev han «Forsøg om en høiskoles anlæg i Norge». Han var en av stifterne av tidsskriftet «Minerva», som han også redigerte 1785–93. Han var medlem av Norske Selskab og forsvarte jødenes rettigheter.