Prinsestallen

Prinsestallen, eller Artilleristallen, tidligere stallbygning for 60 hester, oppført 1773 for prins Karl av Hessen ved vestre hjørne av Akersgata og Rådhusgata, på tomten etter Hellig Trefoldigheds Kirke. En del av den gamle kirkegården ble brukt som ridebane. Stallen var militær eiendom til den ble revet omkring 1860. 1878 ble Johannes kirke oppført på tomten, revet 1927. 1996 ble det samme sted oppført et forretningskompleks (ark. Torstein Ramberg) med en vinkelfløy mot Christiania torv (Akersgata 2).