Rødkleiva

Rødkleiva, tidligere slalåmbakke vest for Tryvannshøgda i Nordmarka; høydeforskjell 180 m. Total lengde 422 m. Rødkleiva ble tatt i bruk 1947 og opprustet til de olympiske vinterleker 1952, da slalåmrennene ble avholdt her. Den nedre delen, kalt «henget», var svært bratt for vanlige løpere, og gikk etter hvert ut av bruk og ble stengt 1970. Utbyggingen av Wyllerløypa og senere Tryvann Vinterpark gjorde bakken overflødig, og hele bakken ble nedlagt i 1988. Da ble også heisanlegget fjernet.

Rødkleivhytta ligger nord for bakken ved Rødkleivbekken; den er eid av BUL.

Det var på 2000-tallet planer om å bygge et nytt hoppanlegg i bakken. Planene gikk ut på å bygge en middels stor hoppbakke som etter hvert skulle bygges ut til en stor skiflygingsbakke. Planene strandet pga. motstand fra nærmiljøet og hensynet til markagrensen.