Rathkes plass

Rathkes plass, Grünerløkka, bydel Grünerløkka, plassen i krysset Rathkes gate/Kirkegårdsgata. Navnet har lenge vært brukt om denne plassen med gatetun, navnet ble offisielt vedtatt 2007.