Kirkegårdsgata

Gaten sett mot Ratkhes plass . Foto: Helge Høifødt

Kirkegårdsgata, Sofienberg, bydel Grünerløkka, fra Sofienberggata til Trondheimsveien. Oppkalt etter Sofienberg kirkegård, nå Sofienbergparken. Deler av gaten ble opparbeidet til gatetun i 1980-årene.

Bygninger m.m.:

2. En fireetasjes leiegård ved hjørnet av Sofienberggata. I en leilighet i annen etasje i oppgang A bodde i de første krigsårene jødiske Isak Kaplan (f. 1889). Han var ugift, utdannet som sigarettspesialist og arbeidet som sigarettmester på Moritz Glotts tobakksfabrikk. Han ble deportert med Donau 26. november 1942 og døde i Auschwitz 16. januar 1943. En snublestein er satt ned til minne om ham.

7. En fireetasjes leiegård fra annen halvdel av 1800-tallet, her hadde Oslo Samvirkelag avd. 22 butikk 1925–66.

9. En fireetasjes leiegård ved Rathkes plass. I en leilighet i tredje etasje bodde i de første krigsårene den jødiske handelsmannen Leopold Steinsapir (f. 1869), gift med Judit (f. 1875). De hadde to sønner: Moritz som var gift og bodde i Bjerregaards gate 68, og Robert Rubin (f. 1909) som var sjåfør hos M. Glott og bodde sammen med foreldrene. De ble alle tre deportert med Donau 26. november 1942. Foreldrene ble drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz 1. desember. Robert døde 16. februar 1943. Tre snublesteiner er satt ned her til minne om dem. Også hans bror, svigerinne og lille nevø Arne Willy ble drept i Auschwitz.

16. Her var iskremfabrikken Sol-Is fra 1950-årene av til den ble kjøpt opp av Diplom-Is og nedlagt ved årsskiftet 1965/66.