Rich. Andvord

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Rich. Andvord, spesialforretning for papir og skriveutstyr opprettet i 1865 av Richard Andvord (1839–1913). Forretningen holdt fra starten i 1865 frem til 2000 til i en gård ved Stortorvet (nr. 3.) Gården ble rammet av brann i 1925, og en ny gård stod ferdig samme sted i 1927 med inngang både fra Stortorvet og Karl Johans gate. Denne gården, kalt «Andvordgården», er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

I 2005 ble Andvord AS sammenslått med det børsnoterte grossistfirmaet C. Tybring-Gjedde til Andvord Tybring-Gjedde ASA. Andvord-familien solgte seg i 2006 ut av konsernet, som etter hvert ble inkorporert i Staples, et stort amerikansk konsern innen kontorrekvisita.

Historikk

Richard Andvord kom fra bondeslekt i Lom i Gudbrandsdalen og drog som tenåring til Christiania for å utdanne seg til handelsmann hos sin onkel, senere i Tyskland. Han begynte sin virksomhet ved Stortorvet (nr. 3). Gården var fra 1860 (ark. Emil Victor Langlet). Andvords forretning solgte papir til byens ledende personligheter, og ble et møtested for mange av byens fremste borgere innen kultur, politikk, forretninger, akademia og presse. Andvord selv fikk en sterk posisjon i byen. Han var blant annet stadshauptmann (øverste sjef for Borgervæpningen) og hadde styreverv i flere store banker.

Etter Andvords død fortsatte forretningen som et familieeid firma innen papir- og kontorrekvisita (Rich. Andvord AS). En brann i 1925 førte til at gården, som Andvord hadde kjøpt i 1877, ble revet og gjenoppbygd («Andvordgården», ferdig i 1927) med inngang fra både Stortorvet og Karl Johans gate (ark. Morgenstierne og Eide). I januar 2000 ble forretningen flyttet til lokaler i Tollbugata 31, der den nå selger kontor- og datarekvisita.

Foruten detalj- og grossistvirksomhet innen papir og skriveutstyr hadde firmaet også stor egenproduksjon (trykkeri, bokbinderi, stempelfabrikk, protokollfabrikk m.m.). Fabrikkvirksomheten ble i 1911 samlet i Nedre Vollgate 5–7. Under krigen produserte Rich. Andvord her blant annet falske identitetspapirer for Hjemmefronten. Denne virksomheten er minnet med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

I 1967 flyttet bedriften inn i nye produksjonslokaler på Vollebekk ved Østre Aker vei (Lunden 25). Fabrikken ble utvidet i 1989, og den siste produksjonen ble da flyttet fra Nedre Vollgate. Et nytt sentrallager ble i 1981 oppført på Bjørkelangen i Aurskog-Høland, tidligere hadde firmaet hatt lager i blant annet Thomas Heftyes gate og Platous gate. Bygget på Vollebekk ble revet 2018/19 i forbindelse med utviklingen av Vollebekk-området til boligområde i regi av OBOS.

Selskapet ble senere organisert som et konsern med Andvord AS som morselskap overordnet datterselskapene Rich. Andvord (direktesalg), EMO (grossistsalg), Rich. Andvord Grafisk (produksjon) og Grieg Kalenderforlag (produksjon av tidsplanleggere, kalendere og almanakker). EMO var opprinnelig grossistvirksomheten til Realbanken, overtatt av Andvord i 2002. I 2005 ble Andvord AS sammenslått med det børsnoterte grossistfirmaet C. Tybring-Gjedde til Andvord Tybring-Gjedde ASA.

Andvord-familien solgte seg i 2006 ut av konsernet, som etter hvert ble innlemmet i Staples, et amerikansk konsern innen kontorrekvisita. Papirforretningen i Tollbugata er nå en del av butikkjeden Staples, men har ført videre sitt eget varespekter, blant annet materiell og utstyr til tegning og maling. Den grafiske bedriften på Vollebekk bærer fremdeles navnet Andvord (Andvord Grafisk AS).