Rikshospitalets senter for ortopedi

Rikshospitalets senter for ortopedi, senter ved Rikshospitalet som i 1995 slått sammen med Statens senter for ortopedi med avdelingene Kronprinsesse Märthas Institutt og Sophies Minde.

Referanser i denne artikkelen

Kronprinsesse Märthas Institutt, Sophies Minde