Kronprinsesse Märthas Institutt

Kronprinsesse Märthas Institutt, Jørgen Løvlands gate 2, sykehus åpnet 1957 (ark. Magnus Poulsson) av Landsforeningen mot Poliomyelitt, gav nevrologisk og ortopedisk-kirurgisk behandling til poliomyelittrammede. 1965 ble det overtatt av staten og senere drevet som ortopedisk hospital i felles administrasjon med Sophies Minde. Det var en avdeling i Statens senter for ortopedi som 1995 ble slått sammen med Rikshospitalet; én av to avdelinger i Rikshospitalets senter for Ortopedi (RSO). Instituttet ble lagt inn i Rikshospitalet som en del av den ortopediske virksomheten der og flyttet til Gaustad 2003. Bygningen på Rosenhoff er nå ombygd til leiligheter.