Rommen gård

Rommen, gård med gnr. 97. Gården het på norrønt Raumin, der siste stavelse kommer av vin, naturlig eng, mens første stavelse kan ha sammenheng med folkenavnet raumar. Gården nevnes i middelalderen. Den var «stiftsgods» i 1570-årene. Kronen solgte gården 1667. 1748 kjøpte oppsitteren gården. På 1800-tallet ble den sterkt oppdelt.

1. Holen, gnr. 97/1, lå ved Karen Platous vei, ble fradelt i 1825. Gården er revet.

2. Nordre Rommen, gnr. 97/1, lå ved Trondheimsveien, plass under Holen. Revet.

3. Rommen, gnr. 97/2 + 3, lå ved Grorud brannstasjon, revet.

4. Søndre Rommen, gnr. 97/6. Trondheimsveien 557, ved krysset Fossumveien. Tidligere Rommen gamle skole, åpnet 1861. I dag lokalt kulturhus.

5. Øvre Rommen, gnr. 97/6, Trondheimsveien 567. Våningshus i sveitserstil. Revet.

6. Øvre Rommen, gnr. 97/21 (97/5), Trondheimsveien 565. Våningshus i sveitserstil. Revet.

Referanser i denne artikkelen

Rommen gamle skole