Rommen gamle skole

Rommen gamle skole (Rommiskolen), tidligere skole i Trondheimsveien 557, åpnet 1. mai 1861 som konsekvens av «Fastskoleloven» av 1860. Rommen skolekrets grenset i nord og øst til Nittedal og Skedsmo, i sør til jernbanelinjen og i vest til Grorudelva (Alna). Ammerud, Huken og Burula som lå vest for elva, hørte også med til denne kretsen. Det ble kjøpt inn 15 mål jord av Rommen gård. Skolen hadde den største skolejordvei i Aker.

I første etasje var det to klasserom og en lærerleilighet. Annen etasje inneholdt en liten lærerinneleilighet. Skolen var i drift frem til år 1900, da den skulle bli avløst av Grorud skole. Bøndene på Stovner protesterte og fikk igjennom at Rommen gamle skole fortsatte frem til 1911. Den var siden lærerbolig frem til eiendommen ble ekspropriert i 1964. Bygningen forfalt inntil en stiftelse tok opp arbeidet med restaurering og istandsetting fra 1992. I dag brukes den som lokalt kulturhus. Den er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.